Cirkulære om organisationsaftale for nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår

06-10-2022

Skatteministeriet og Forbundet Kultur og Information har indgået vedlagte aftale om nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår.

Skatteministeriet og Forbundet Kultur og Information har indgået vedlagte aftale om nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår.

Cirkulære om organisationsaftale for nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår