Nye anbefalinger til at øge ledermobiliteten mellem sektorer

24-11-2022

En national taskforce bestående af syv ledere og to forskere fra den offentlige sektor har netop udgivet sine anbefalinger til at øge ledermobiliteten mellem stat, regioner og kommuner. Anbefalingerne er et led i ledelses- og kompetenceaftalen, hvis formål er at udvikle og styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor

En stor del af samfundets udfordringer går på tværs af den offentlige sektor. Øget sektormobilitet blandt offentlige ledere er et væsentligt bidrag til at styrke den fælles opgaveløsning.

I anbefalingerne peger taskforcen på hvad, der skal til for at fremme ledermobiliteten på tværs af den offentlige sektor og fra den private sektor ind i den offentlige, herunder hvordan ledere lykkes med at skabe den ønskede værdi igennem et sektorskifte.

Formanden for den nationale taskforce, vicedirektør i Frederiksberg Kommune, Marie Louise Refsgaard, udtaler om målet med udgivelsen:

”Formålet er helt fundamentalt at styrke offentlige lederes mobilitet på tværs af stat, regioner og kommuner. I dag er det kun hver 14. chef, som ansættes i staten, der kommer med en erfaringsbaggrund fra en anden offentlig delsektor. I kommunerne er tallet endnu lavere. Det er en reel udfordring, fordi vi i hele den offentlige sektor er en del af samme værdikæde. En kommunal eller regional leder, der bliver ansat i staten, vil eksempelvis kunne bidrage med indsigt i, hvordan en ny lovgivning virker, når den rammer kommunerne eller regionerne. Uden den erfaring med om bordet, er risikoen, at nye, godt tænkte tiltag i stedet ender i unødigt ekstra bureaukrati. Derfor mener vi i taskforcen, at der er et uforløst potentiale i at styrke sektormobilitet blandt offentlige ledere.

Der er i alt 14 anbefalinger fordelt på tre temaer. Anbefalingerne henvender sig til arbejdsgivere og beslutningstagere i den offentlige sektor samt ledere.

Anbefalingerne er blandt andet baseret på den nationale undersøgelse, Ledermobilitet – afdækning af motiver og barrierer, som det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, har udarbejdet.

 

Læs anbefalingerne om ledermobilitet

Læs mere om taskforcen om ledermobilitet mellem sektorer --> Mangler internt link 

Læs rapporten for undersøgelsen om ledermobilitet