Ophævelse af smitteforebyggende tiltag på statslige arbejdspladser

27-01-2022

På baggrund af Epidemikommissionens indstillinger ophæves hovedparten af COVID-19-restriktionerne den 31. januar 2022.

På de statslige arbejdspladser betyder det, at alle hidtidige restriktioner vil blive ophævet med virkning fra og med på tirsdag den 1. februar 2022.

Fremmøde og smitteforebyggende tiltag

Fra og med tirsdag den 1. februar 2022 er der igen mulighed for 100 pct. fysisk fremmøde, og alle øvrige smitteforebyggende tiltag vedrørende mødeafholdelse, personalearrangementer mv. ophæves.

Kravet om coronapas på statslige arbejdspladser

Fra og med tirsdag den 1. februar 2022 vil COVID-19 ikke længere kategoriseres som samfundskritisk sygdom.

Dermed er betingelsen for, at arbejdsgiver kan kræve forevisning af coronapas eller pålægge test i medfør af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. ikke længere til stede. Fra og med tirsdag den 1. februar 2022 vil der ikke længere være hverken krav om eller mulighed for, at arbejdsgiver kræver forevisning af coronapas ved fysisk fremmøde.

Vær fortsat opmærksom på COVID-19

Epidemikommissionen opfordrer offentlige og private arbejdsgivere til løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen.

Det er vigtigt, at man fortsat har fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning:

På siden finder man en række generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning som fx anbefalinger om vaccination, isolation af smittede, afstand og begrænset fysisk kontakt, udluftning, håndhygiejne og rengøring.

Det er også vigtigt, at man fortsætter med at tage visse forholdsregler, hvis en medarbejder testes positiv for COVID-19, har symptomer på COVID-19 eller er kontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19. Hvis en medarbejder fx testes positiv for COVID-19, skal medarbejderen blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Hvis der udmeldes skærpede lokale eller nationale tiltag for håndtering af COVID-19, skal disse altid følges.