Cirkulære om aftale om flyttegodtgørelse

13-12-2022

Skatteministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået vedlagte aftale om flyttegodtgørelse.

Medst.nr.: 049-22

Regler, aftaler og cirkulærer (medst.dk)