Nyt e-learningmodul skal uddanne statsansatte i at forebygge og håndtere seksuel chikane

27-10-2021

Arbejdsgivere har en særlig forpligtelse til at sikre en respektfuld omgangstone og en tryg arbejdskultur med klare og kendte retningslinjer. Derfor har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udviklet et e-learningmodul, der sætter fokus på forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.

Modulet sætter fokus på roller og ansvar for både leder og medarbejder og giver forslag til, hvordan man skaber en tryg og professionel arbejdskultur – og hvordan man håndterer det, hvis grænser overskrides.

”Det er vigtigt, at staten er en arbejdsplads, hvor alle føler sig trygge, og hvor der er plads til, at man kan udvikle sig og gøre sit arbejde godt. Det er et fælles ansvar - men som arbejdsgiver har vi et særligt ansvar for at sikre en krænkelsesfri kultur og en professionel og hensynsfuld omgangstone. Derfor er det positivt, at vi nu har samlet viden og forslag til handlemuligheder, der kan skabe et solidt fælles afsæt for det arbejde, som vi skal have fokus på hver eneste dag – nemlig at sikre en sund kultur på de statslige arbejdspladser,” siger Anne Marie Maltha-Smith, vicedirektør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ud over viden og forslag til handlemuligheder giver modulet mulighed for at skabe debat og refleksion om grænser og information om, hvordan man bedst beskytter alle involverede parter, hvis grænserne overskrides. Derudover bliver man præsenteret for en række cases, der illustrerer forskellige dilemmaer, som man skal forholde sig til.

Vi anbefaler, at modulet bliver et led i onboarding af nyansatte i staten, men det er målrettet alle statsansatte.

Du finder kurset i Campus, under Campus e-læring: ”Pas på hinanden - undgå seksuel chikane”.