Hjemmearbejde på de statslige arbejdspladser efter COVID19 – vejledning, værktøjer og inspiration

14-10-2021

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har gennemgået foreløbige erfaringer med hjemmearbejde på statens arbejdspladser og præsenterer nu en ny temaside om emnet. Temasiden giver vejledning, værktøjer og inspiration til beslutningsprocessen om brug af hjemmearbejde.

På tværs af arbejdsmarkedet har det omfattende hjemmearbejde under COVID-19 ført til refleksioner om, hvordan arbejdslivet kan indrettes i fremtiden. Det gælder også for de statslige arbejdspladser.  

I staten varierer brugen af hjemmearbejde fra arbejdsplads til arbejdsplads. Nu har en tværministeriel arbejdsgruppe afdækket de foreløbige erfaringer og efterset de juridiske rammer. Målet er at give de statslige arbejdsgivere bedst mulige forudsætninger for at finde gode lokale løsninger.

”Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, som beslutter, hvordan linjen for hjemmearbejde skal lægges. For at klæde de statslige arbejdsgivere godt på til beslutningsprocessen, har vi givet vejledningen på området et grundigt servicetjek og udarbejdet nye konkrete værktøjer og inspiration,” siger Signe Friberg Nielsen, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Vejledning og værktøjer findes på en ny temaside om hjemmearbejde, der også indeholder inspiration til at komme godt i gang.

Staten varetager en bred vifte af opgaver, som er vigtige for samfundet. Som ledelse må man tage udgangspunkt i opgaverne, siger Signe Friberg Nielsen:

”Opgaver i staten skal løses godt og effektivt - både på den korte og den lange bane. Det har betydning for, om arbejdet kan udføres som delvist hjemmearbejde eller ved fuldt fysisk tilstedeværelse. Det kan ændre sig over tid, og derfor skal der være mulighed for at justere i den måde vi tilrettelægger arbejdet på. Den løsning, der passer lige nu, passer måske ikke i fremtiden.”

Et andet vigtigt aspekt i forhold til hjemmearbejde er ledelse.

”Som arbejdsgiver er det meget vigtigt at have fokus på de ledelsesmæssige aspekter af hjemmearbejde.  Når der ændres i medarbejdernes arbejdstilrettelæggelse, kræver det en aktiv ledelsesindsats, der er gearet til at tage sig af de udfordringer, der kan opstå i dagligdagen. Her er løbende evaluering og justering vigtig – også i forhold til at skabe en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, hvor man kan opretholde en god og velfungerende kultur,” slutter Signe Friberg Nielsen.

 

FAKTABOKS

En tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet har afdækket erfaringerne med hjemmearbejde i staten og efterset de juridiske rammer.

Opsamlingen viser blandt andet, at ikke alle typer af opgaver er lige velegnede til hjemmearbejde, og at hjemmearbejde kan have betydning for trivsel, kompetencer og rekruttering. Derudover viser erfaringsopsamlingen, at hjemmearbejde stiller nye krav til ledelse.

På baggrund af erfaringsopsamlingen er der udviklet vejledning og værktøjer, der kan understøtte de statslige arbejdsgivere fra beslutningsproces til eventuel implementering af hjemmearbejde.