Overenskomst på plads for statens medarbejdere

06-02-2021

De statslige overenskomstparter har lørdag den 6. februar 2021 indgået forlig for ca. 195.000 medarbejdere i staten.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har sammen med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne landet et ansvarligt og afbalanceret forlig, der strækker sig over de næste 3 år.

Aftalen indeholder en økonomisk ramme på 6,75 pct., og de statsansatte medarbejdere kan se frem til lønstigninger på 4,42 pct. Det betyder, at reallønnen for den enkelte medarbejder sikres.

Signe Friberg Nielsen, direktør for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, siger om forhandlingerne i staten:

”Jeg er glad for, at vi har formået at lande en aftale midt i en coronakrise. Vi har opnået et økonomisk ansvarligt resultat, som efter omstændighederne må siges at være tilfredsstillende.”

Forligene rummer også en række øvrige elementer, som bidrager positivt til udviklingen af den statslige sektor.

”De statslige arbejdspladser skal kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det gælder også seniorerne, hvis viden og erfaring er afgørende for statens arbejdspladser. Vi er derfor enige om at indføre en seniorbonus, som kan veksles til seniorfridage, når man bliver 62 år.”

Som en del af forliget bliver der etableret et partnerskab, hvor parterne samarbejder om at udvikle fremtidens arbejdspladser.

”Selvom vi har forskellige interesser, er vi enige om, at det kræver samarbejde at udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser. Derfor har vi nedsat et nyt partnerskab, hvor vi sammen skal indhente ny viden om tendenser på det statslige arbejdsmarked. Det bliver en spændende opgave, som jeg ser frem til at tage hul på,” slutter Signe Friberg Nielsen.

Nu venter der parterne en periode med forhandlinger for statens faggrupper. Herefter vil de faglige organisationer sende forhandlingsresultatet til afstemning. Hvis forligene godkendes, gælder de fra den 1. april 2021.