Statens overenskomstresultater stemt hjem

20-04-2021

De statslige overenskomstresultater er nu endeligt vedtaget. Det har Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne i dag meddelt Skatteministeriet. Det betyder, at løn og ansættelsesvilkår for statens ansatte de næste 3 år er faldet på plads.

CFU og Akademikernes medlemsorganisationer har stemt

Overenskomstresultaterne på det statslige område, som blev indgået den 6. februar 2021, har været til afstemning hos CFU og Akademikernes medlemsorganisationer. På baggrund af afstemningerne har CFU og Akademikerne meddelt Skatteministeriet, at de tiltræder CFU-forliget og Akademikerforliget, som gælder frem til 2024.

OK21-resultatet skal implementeres

Straks efter tiltrædelsen af forligene, går implementeringen af resultaterne i gang. Direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Signe Friberg Nielsen, ser frem til arbejdet:

”I samarbejde med CFU og Akademikerne har vi landet nogle rigtig gode overenskomstresultater for de næste tre år, og det glæder mig naturligvis meget, at de har fået medlemsorganisationernes opbakning. Nu går arbejdet med at implementere resultaterne i overenskomsterne i gang, og jeg ser frem til at fortsætte den gode dialog med CFU, Akademikerne og deres medlemsorganisationer om dette.”

Overenskomstresultatet gælder for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024.

De fornyede overenskomster og organisationsaftaler offentliggøres på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside i takt med, at de bliver færdigredigeret.