Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2020

18-12-2019

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2020.

Perstnr: 092-19

Gå til cirkulærer om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2020