Nye ferieregler i staten

18-12-2019

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ferieaftale, som træder i kraft den 1. september 2020. Parternes fælles ferievejledning er samtidig revideret.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte de centrale parter at implementere de nye ferieregler i staten mv.

Parterne har nu indgået en statslig ferieaftale, som træder i kraft 1. september 2020 samtidig med den nye ferielov. Samtidig er den fælles ferievejledning blevet revideret. Vejledningen er udarbejdet som en hjælp til anvendelsen af ferieaftalen og ferieloven.

Ferieaftalen kan findes her

Ferievejledningen kan findes her

Der er i forbindelse med det fælles arbejde indgået aftale om den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden.

Aftale om den særlige feriegodtgørelse kan findes her

Vicedirektør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Linda Nordstrøm Nissen udtaler:

”Udarbejdelsen af den fælles ferievejledning har været et stort og vigtigt arbejde. Vi ved at, ferievejledningen er efterspurgt, og jeg er derfor glad for, at ferievejledningen endelig er på plads. Vi er sikre på, at vejledningen er et redskab, der vil blive brugt ude på arbejdspladserne.” 

Der vil i forbindelse med de nye regler blive afholdt infomøder for de statslige institutioner. Der vil snarest blive offentliggjort information om infomøderne på www.medst.dk.

Der henvises til tidligere offentliggjort vejledning om overgangsperioden se ”Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov - 2. udgave”

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen yder rådgivning til departementer og visse statslige institutioner. Spørgsmål til den nye aftale og ferievejledning kan rettes til