Afskedigelse af medarbejder som var raskmeldt til det brede arbejdsmarked

03-05-2022
Domme og kendelser

Sagen handler om afskedigelse af en medarbejder, som var sygemeldt og ikke kunne vende tilbage til sin arbejdsplads. Kommunen traf i den forbindelse afgørelse om at standse refusionen af sygedagpenge til arbejdsgiveren, idet kommunen - på baggrund af lægens og medarbejderens egne oplysninger -  vurderede, at medarbejderen var raskmeldt i forhold til det brede arbejdsmarked. Medarbejderens sygefravær på ca. 2,5 måned medførte, at det var berettiget at afskedige medarbejderen.

Læs afgørelsen her