Forhandlingsret – krav på forhandling af overenskomst

30-05-2002
Domme og kendelser

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Magisterforening havde krav på at forhandle kollektiv overenskomst med Finansministeriet vedrørende løn- og arbejdsvilkår for lærere og ledere på folkehøjskolerne.

Download sagen "Forhandlingsret – krav på forhandling af overenskomst" som PDF