Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabeller pr. 1. april og 1. oktober 2022

10-03-2022
Publikationer

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabeller pr. 1. april og 1. oktober 2022 er udkommet.

Pensionstabellerne for regulering af tjenestemandspensioner mv. foreligger nu i en elektronisk version.