Lønoversigt 1. april 2022

01-04-2022
Publikationer

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2022.

Lønoversigten viser de gældende satser på basisløntrin og tillæg for udvalgte statslige personalegrupper pr. 1. april 2022.

Vær opmærksom på, at aftalefornyelser udsendes ved cirkulære løbende, mens lønoversigten kun udgives i forbindelse med ændringer i reguleringsprocenten. Derfor kan der opstå midlertidige uoverensstemmelser mellem lønsatserne i enkelte aftaletekster og lønoversigten. I sådanne tilfælde skal satserne i aftaleteksten anvendes.

Ved OK21 blev en række organisationsaftaler fornyet. På udgivelsestidspunktet for denne version af lønoversigten er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sammen med de faglige organisationer stadig i færd med at redigere bl.a. følgende aftale, som har betydning for satserne i lønoversigten:

  • Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)