Barselsvejledning

30-04-2012
Publikationer

Moderniseringsstyrelsen og CFU har revideret barselsvejledningen fra maj 2009.

Vejledningen er opdateret med de ændringer i regelgrundlaget, der er gennemført siden sidste udgave. Herudover er teksten visse steder omskrevet med henblik på tydeliggørelse, uden at der nødvendigvis heri ligger indholdsmæssige ændringer.

Vejledningen kan fra den 16. maj 2012 købes i trykt udgave ved henvendelse til:

Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, telefon 43 63 23 00, email