Arbejdsgiver kunne ikke i tilstrækkelig grad dokumenter, at en leder ikke kunne omplaceres til en anden ledig stilling.

21-03-2023

En faglig voldgift skulle tage stilling til, om en arbejdsgiver havde løftet bevisbyrden for, at en afskediget leder ikke var kompetent til at varetage en ledig stilling, som medarbejderen selv mente, at den pågældende kunne omplaceres til

Sagen handlede om en leder, der blev afskediget fra sin stilling som sektionsleder i forbindelse med en omorganisering, og i den forbindelse gerne ville omplaceres til en anden ledig stilling som svarede til en stilling, som den pågældende tidligere havde været ansat i ved samme myndighed.

Opmanden vurderede, at arbejdsgiver ikke havde løftet bevisbyrden for, at lederen ikke var kvalificeret til den ledige stilling, og at afskedigelsen derfor ikke var rimeligt begrundet i myndighedens forhold.

Læs kendelsen her