Arbejdsgiver var ikke forpligtet til at omplacere medarbejdere i tilpasningsrunde

23-02-2023
Domme og kendelser

En faglig voldgift har fastslået, at arbejdsgiver havde overholdt sin omplaceringspligt over for tre medarbejdere, som blev afskediget i en større tilpasningsrunde i en styrelse.

Opmanden har vurderet, at arbejdsgivers skøn af, at de tre medarbejdere var blandt dem, som bedst kunne undværes, var sagligt, og at arbejdsgiver havde iagttaget sin omplaceringspligt, idet arbejdsgiver havde foretaget en særskilt vurdering af medarbejdernes egnethed.

Læs kendelsen her