Afskediget medarbejder kunne bedst undværes, men omplaceringspligten var ikke iagttaget

23-02-2023
Domme og kendelser

En faglig voldgift har fastslået, at en arbejdsgiver havde løftet bevisbyrden for, at en afskediget medarbejder var den, der bedst kunne undværes, men at arbejdsgiver ikke havde løftet bevisbyrden for, at medarbejderen ikke var egnet til en ledig stilling på tidspunktet for afskedsrunden.

Sagen omhandlede en medarbejder, der blev afskediget fra sin stilling som diplomingeniør under en større tilpasningsrunde.

Opmanden vurderede, at arbejdsgivers skøn af, at medarbejderen var den, der bedst kunne undværes, var sagligt, men arbejdsgiver havde ikke løftet bevisbyrden for, at medarbejderen ikke var egnet til at blive omplaceret i en ledig stilling på tidspunktet for igangsættelsen af afskedsrunden. 

Læs kendelsen her