Brud på tillidsrepræsentantaftalen at afbryde en tillidsbeskyttet medarbejders arbejdsforhold

19-12-2022
Domme og kendelser

Arbejdsretten har afsagt dom i en sag om brud på tillidsrepræsentantaftalen i forbindelse med en afskedssag. Arbejdsgiver opsagde og fritstillede en tillidsrepræsentantsuppleant uden forudgående forhandling med den faglige organisation, men arbejdsgiveren trak opsigelsen og dermed fritstillingen tilbage allerede næste dag.

Arbejdsretten har afsagt dom i en sag om brud på tillidsrepræsentantaftalen i forbindelse med en afskedssag. Arbejdsgiver opsagde og fritstillede en tillidsrepræsentantsuppleant uden forudgående forhandling med den faglige organisation, men arbejdsgiveren trak opsigelsen og dermed fritstillingen tilbage allerede næste dag.

Læs dommen her