Afskedigelse grundet uacceptabel adfærd med seksuelle undertoner var berettiget

19-12-2022
Domme og kendelser

En faglig voldgift har fastslået, at det var berettiget at afskedige en medarbejder, der havde fremsat uønskede udtalelser med seksuelle undertoner over for flere kvindelige kollegaer.

Læs kendelsen her