Videnscafé om Offentlig Ledelse

’Videnscafé om offentlig ledelse’ kan inspirere dig i aktuelle emner inden for offentlig ledelse.

 

""

Videnscafé om Offentlig Ledelse består af enkeltstående virtuelle morgenmøder, hvor fokus er på inspiration, viden og debat. Praktikere, debattører, forskere m.fl. drøfter aktuelle tendenser og trends i offentlig ledelse. Der vil løbende blive annonceret arrangementer på denne side.

 

Næste videnscafé: Ledertrivsel

Kom til Virtuel videnscafé om ledertrivsel

Fredag d. 8.december 2023 kl 8.30-10.00 byder vi indenfor til en virtuel videnscafé med fokus på ledertrivsel.


På denne dialogbaserede videnscafé zoomer forfatterne til bogen ‘Hvem passer på chefen’  - erhvervspsykologerne Lill Palmblad og Louise Dinesen – ind på ledernes trivsel. For hvem passer egentlig på lederne, når de hver dag passer på medarbejderne og de vigtige opgaver? Det er uklart i mange organisationer.

Trivsel har betydning for resultater og arbejdsmiljø
Ledernes trivsel har direkte indflydelse på resultater og det gode arbejdsliv for lederne selv og for medarbejderne, men historisk har vi ikke talt ret meget om ledernes trivsel. Det gælder i forskningen, i lovgivningen og i det professionelle arbejdsmiljøarbejde i organisationer.  Ledernes trivsel er derfor ikke altid noget vi har et fælles sprog for i organisationen, og alt for ofte står lederen alene med spørgsmålet om trivsel og mistrivsel. Men ledelse er et højrisikoarbejdsmiljø, hvor det der begejstrer i lederjobbet også kan være det, der belaster – det er komplekst og kræver fælles indsatser.

Et fælles sprog om ledernes trivsel
På denne videnscafé giver Lill Palmblad og Louise Dinesen et fælles sprog for ledertrivsel, når de kommer ind på:  

  • Hvordan vi kan forstå ledertrivsel, og det der beskytter og belaster i lederjobbet
  • Indsigt i det særlige ved lederjobbet, og det vi kan gøre for at skabe trivsel
  • Psykologisk tryghed i ledergruppen
  • Perspektiver på strategisk forebyggelse

Efter videnscaféen vil det være muligt at deltage i breakout-rooms og drøfte emnet ledertrivsel med lederkolleger eller hr-kolleger fra resten af staten.

Tilmeld dig her

Lav jeres egen videnscafé 

En videnscafé giver ledere mulighed for at debattere en aktuel ledelsesdagsorden samtidig med at den kan bidrage til at understøtte vidensdeling på tværs af områder. 

Læs mere om, hvordan I selv kan lave jeres egen videnscafé